کلیدواژه‌ها = شاخص شناسایی خشکسالی (RDI)
تعداد مقالات: 1
1. تعیین خصوصیات خشکسالی بر اساس شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) و بررسی تغییرات آن در مناطق و دوره‌های مختلف زمانی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 27-52

ابوالفضل مساعدی؛ سمانه محمدی مقدم؛ غزاله کواکبی