نویسنده = حسین محمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی آبخوان دشت روداب سبزوار و بررسی اثرات احداث سد روداب بر آن

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 119-135

حسین پارساصدر؛ حسین محمدزاده؛ حمید رضا ناصری