نویسنده = سعید برومند نسب
تعداد مقالات: 2
1. تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب(مطالعه موردی: شبکه آبیاری حمیدیه)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 239-253

پیمان کاشفی نژاد؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب


2. بررسی حرکت آب از مسیرهای ترجیحی خاک با استفاده از مدل توسعه داده شده کینماتیک، انتشار- وان‌گنوختن: مطالعه با روش بهینه‌سازی سراسری

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 47-67

مصطفی مرادزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ محمد رضا خالدیان