نویسنده = محبوبه معتمدنیا
تعداد مقالات: 1
1. تغییرپذیری هیدروگراف واحد حوزة آبخیز کسیلیان در پایه‌های زمانی بارش مؤثر متفاوت

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 247-260

سیدحمیدرضا صادقی؛ محبوبه معتمدنیا؛ حمیدرضا مرادی