نویسنده = محمود شعبانپور
تعداد مقالات: 2
1. اشتقاق توابع انتقالی مناسب برای برآورد برخی ویژگی‎های دیریافت خاک

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 203-217

10.22069/jwfst.2016.10360.2480

جواد سیدمحمدی؛ لیلا اسماعیل نژاد؛ محمود شعبانپور


2. ارزیابی دقت برخی از روش‌های زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی سرعت نفوذ نهایی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 221-229

عباس یکزبان؛ محمود شعبانپور؛ ناصر دواتگر؛ نادر پیرمرادیان