نویسنده = احمد حیدری
تعداد مقالات: 2
1. شرایط زیست اقلیمی و نقش آن در تشکیل کربن غیرآلی در خاک‌های توسعه یافته بر روی بازالت

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 47-65

علیرضا راهب؛ احمد حیدری؛ شهلا محمودی


2. مقایسه قابلیت نانورس ها و رس های استخراج شده از خاک های مختلف در تثبیت برخی عناصر سنگین

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 189-205

محمد علی منجم؛ احمد حیدری؛ غلام باقری مرندی