نویسنده = مهدی کرد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت آب شرب آبخوان دشت اردبیل با استفاده از کوکریجینگ و منطق فازی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 225-240

مهدی کرد؛ اصغری اصغری مقدم