نویسنده = سید علی اکبر موسوی
تعداد مقالات: 3
1. اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 291-305

10.22069/jwsc.2018.14807.2987

ناهید رضایی؛ فاطمه رزاقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ سید علی اکبر موسوی


2. اثر روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایا‌ی‌ گیاهی برهدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک در تناوب گندم – ذرت

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 131-150

10.22069/jwfst.2016.3190

جهانبخش میرزاوند؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی؛ صادق افضلی نیا؛ نجفعلی کریمییان


3. اثر تراکم خاک و ماده آلی بر معدنی شدن نیتروژن در خاک‌های‌ آهکی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 193-206

سید علی اکبر موسوی؛ بهناز صالحی؛ مصطفی دهقان؛ مجتبی جعفری حقیقی