نویسنده = سهیلا ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
2. سینیتیک جذب آب توسط پلیمرهای ابرجاذب

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 293-301

10.22069/jwsc.2018.9009.2291

سهیلا ابراهیمی؛ مهدی همایی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی