نویسنده = علیرضا کریمی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 23-44

ابراهیم محمودآبادی؛ علیرضا کریمی؛ غلامحسین حق‌نیا؛ عادل سپهر


2. شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1-23

علیرضا کریمی؛ عبدالغفور قلی زاده؛ رضا خراسانی؛ فرهاد خرمالی


3. مطالعه خاک‌شناسی پارینه در توالی های لس-خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 21-39

علی شهریاری؛ فرهاد خرمالی؛ مارتین کهل؛ علیرضا کریمی؛ ایوا لهندورف؛ حسین تازیکه