1. بررسی تاثیر ضریب شکل مخزن بر امواج ناشی از شکست سد با استفاده از روش‌های پرش قورباغه و لکس در مختصات منحنی‌الخط

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 131-150

زهرا مهرموسوی؛ رسول قبادیان؛ میترا جوان