نویسنده = سید محمد کاظم صدر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الگوریتم‌های بهینه‌سازی GA و PSO در بهره‌برداری از سیستم‌های چندمخزنه مطالعه موردی: سدهای حوضه گرگان رود

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 239-250

حامد مازندرانی زاده؛ جواد پیاده کوهسار؛ سید محمد کاظم صدر