نویسنده = لیلا بهبهانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی دو رقم کنجد محلی بهبهان و شوین

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 155-171

10.22069/jwsc.2019.16605.3188

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی؛ لیلا بهبهانی


2. اثرات سیستم قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر روی عملکرد کمی و کیفی خرمای رقم زاهدی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 225-240

10.22069/jwsc.2018.13483.2817

نادر سلامتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ عبدالستار دارابی؛ لیلا بهبهانی