نویسنده = مهرناز حقدادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خدمت اکوسیستم تولید آب با استفاده از نرم‌افزار InVEST (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دلیچای)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 275-290

مهرناز حقدادی؛ غلامعلی حشمتی؛ مژگان سادات عظیمی