نویسنده = کاظم اسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر پیگیبک لاین برآبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 349-363

10.22069/jwfst.2017.10326.2477

سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


2. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 225-239

10.22069/jwfst.2016.3195

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس