نویسنده = گلاره ریحانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کادمیم بر جذب کروم شش ظرفیتی (VI) توسط نانو رس کلویزایت سدیمی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 241-256

10.22069/jwfst.2016.3196

مجتبی خوش روش؛ لاله دیوبند؛ فرزانه معتمدی؛ گلاره ریحانی