نویسنده = منصور میرزایی ورویی
تعداد مقالات: 1
1. ‎ اثرات رژیم رطوبتی، سدیم وکلسیم بر توزیع عمقی پتاسیم در خاک گچی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 65-81

مجید فکری؛ منصور میرزایی ورویی