نویسنده = هادی معاضد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه مدل‌های ریاضی فرید – کامبرنوس و بریگهام برای محاسبه انتشاپذیری نیترات در شرایط اشباع

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 145-159

عاطفه آزادی فر؛ امیر سلطانی محمدی؛ هادی معاضد


2. بررسی حرکت آب از مسیرهای ترجیحی خاک با استفاده از مدل توسعه داده شده کینماتیک، انتشار- وان‌گنوختن: مطالعه با روش بهینه‌سازی سراسری

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 47-67

مصطفی مرادزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ محمد رضا خالدیان