نویسنده = شهلا محمودی
تعداد مقالات: 2
1. شرایط زیست اقلیمی و نقش آن در تشکیل کربن غیرآلی در خاک‌های توسعه یافته بر روی بازالت

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 47-65

علیرضا راهب؛ احمد حیدری؛ شهلا محمودی


2. تاثیر زئولیت بر توزیع شکل های مختلف پتاسیم در خاک های ورتی سولز استان فارس

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 295-308

فاطمه جابریان؛ شهلا محمودی؛ سید علی ابطحی؛ مهرداد اسفندیاری