نویسنده = حسین رضایی
تعداد مقالات: 7
1. اثر احداث سد‌مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی سد‌مخزنی شهرچای، دشت ارومیه، ایران)

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 75-93

اسفندیار عباس نوین پور؛ مهسا محمد حسین زاده؛ حسین رضایی


2. کاربرد روش‌های شبکه‌ی بیزین و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 193-207

سجاد کریمزادگان؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


3. مدل سازی رواناب روزانه حوضه نازلو چای در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل Tank

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 123-141

حسین رضایی؛ آناهیتا جباری؛ جواد بهمنش؛ بهزاد حصاری


4. تخمین و ارزیابی ردپای آب آبی و آب سبز محصولات عمده مورد کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 337-344

جواد بهمنش؛ توحید علیقلی نیا؛ حسین رضایی؛ مجید منتصری


5. مقایسه‌ی فضای حالت بازسازی شده و آشوبناکی جریان رودخانه‌ی نازلوچای در مقیاس‌های زمانی مختلف

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 135-151

ثمین جباری قره باغ؛ حسین رضایی؛ بایرامعلی محمدنژاد


6. بررسی روند تغییرات ترازآب زیرزمینی( مطالعه موردی:دشت ارومیه)

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 67-84

جواد بهمنش؛ رقیه صمدی؛ حسین رضایی


7. ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 297-306

سینا بشارت؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی؛ رضا دلیر حسن نیا