نویسنده = عبدالرحیم هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب(مطالعه موردی: شبکه آبیاری حمیدیه)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 239-253

پیمان کاشفی نژاد؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب