کلیدواژه‌ها = پرش هیدرولیکی
تعداد مقالات: 5
بررسی اثر بستر نفوذپذیر متخلخل در حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 281-292

10.22069/jwsc.2018.14679.2967

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس


بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 141-158

10.22069/jwsc.2017.13228.2790

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ مهدی بهرامی؛ علی دیندارلو


بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در شرایط بستر زبر با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 23، شماره 5، آذر 1395، صفحه 295-306

10.22069/jwfst.2017.10203.2468

فرشته اسدی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


مطالعه آزمایشگاهی اثر تمایل بلوک‌ها بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش USBR III

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 231-242

زهرا اشکو؛ احمد احمدی؛ امیراحمد دهقانی