کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
ارزیابی عملکرد مخزن سد نهب در شرایط خشک سالی با استفاده از مدل MODSIM

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 25-42

10.22069/jwsc.2018.13364.2802

فرهاد میثاقی؛ جواد صادقیها


بررسی اثر قدرت گروداران ذینفوذ در مدیریت مشارکتی منابع آب دشت قزوین

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 111-130

10.22069/jwsc.2018.12351.2692

عبدالله طاهری تیزرو؛ میلاد قلعه بان تکمه داش؛ حمید زارع ابیانه


تلفیق مدل‌های HEC-HMS و GLDAS در تخمین رواناب مناطق فاقد آمار

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 101-118

10.22069/jwfst.2016.9418.2353

عبدالله طاهری تیزرو؛ حدیث پاکدل خسمخی؛ صفر معروفی؛ مجید وظیفه دوست