دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1-282 
3. مدل سازی عددی لایه بندی حرارتی و کیفیت آب مخزن سد با استفاده از مدل کیفیCE-QUAL-W2

صفحه 53-73

مصطفی صالحی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ نوید پرچمی؛ ظاهر احمدپور


6. پیش بینی فضایی-زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPEI در شمال شرق ایران

صفحه 115-133

مهسا سامتی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ فیروزه ریواز


8. ارزیابی شاخص‌های تنش خشکی دو رقم کنجد محلی بهبهان و شوین

صفحه 155-171

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی؛ لیلا بهبهانی


12. سینتیک رهاسازی روی در فراریشه در دوره کشت ذرت در یک خاک آهکی

صفحه 223-238

مهدی بحرینی؛ امیر فتوت؛ علیرضا کریمی کارویه کریمی کارویه؛ رضا خراسانی؛ علیرضا حسین پور


14. کارایی نانوکیتوزان در حذف بنزن از محلول‌های آبی

صفحه 255-267

حسن رضائی؛ رقیه مطلبی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی کرد رستمی