1. معادلاتی جدید برای برآورد عامل مدیریت پوشش گیاهی در اراضی جنگلی تحت تأثیر آتش سوزی در شمال غرب استان گیلان

صفحه 1-25

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


2. تعیین خصوصیات خشکسالی بر اساس شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) و بررسی تغییرات آن در مناطق و دوره‌های مختلف زمانی

صفحه 27-52

ابوالفضل مساعدی؛ سمانه محمدی مقدم؛ غزاله کواکبی


3. بررسی اثر کاربرد زغال زیستی و زئولیت طبیعی بر تثبیت مس در یک خاک آهکی آلوده به مس

صفحه 53-78

حمیدرضا بوستانی؛ مهدی نجفی قیری


4. کاهش تحرک آرسنیک در خاک به کمک نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی

صفحه 79-99

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابااکبری ساری؛ شروین احمدی


5. بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک

صفحه 101-121

محمود فاضلی سنگانی؛ علیرضا آستارائی؛ امیر فتوت؛ حجت امامی


6. مدل سازی رواناب روزانه حوضه نازلو چای در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل Tank

صفحه 123-141

حسین رضایی؛ آناهیتا جباری؛ جواد بهمنش؛ بهزاد حصاری


7. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل، آرایش و مساحت صفحات نفوذناپذیر مستغرق بر مشخصه های جریان غلیظ

صفحه 143-162

زهرا قربانی؛ حسین خزیمه نژاد؛ یوسف رمضانی


8. شبیه سازی توزیع رطوبت خاک اطراف قطره چکان در آبیاری قطره ای پالسی و پیوسته به روش آنالیز ابعادی

صفحه 163-180

آرش محمدبیگی؛ فرهاد میرزایی؛ نگین اشرف


9. ارزیابی مدل های تلفیقی AR-ARCH و GAR-ARCH در مدل سازی دبی جریان (مطالعه موردی: رودخانه زرینه‌رود استان آذربایجان غربی)

صفحه 181-197

جواد بهمنش؛ مرضیه عباس زاده افشار؛ کیوان خلیلی


10. تغییرات فصلی و مکانی نرخ گرد و غبار حمل شده از روی شهرهای دشت سیستان و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی

صفحه 199-215

مهدی دانش شهرکی؛ علی شهریاری؛ مجتبی گنجعلی؛ ابوالفضل بامری


11. ارزیابی سالیانه مؤلفه های اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیأت بین الدول تغییر اقلیم

صفحه 217-233

امیرحسین آقاخانی افشار؛ یوسف حسن زاده؛ علی اصغر بسالت پور؛ محسن پوررضا بیلندی


12. تعیین زمان آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از دماسنج مادون قرمز و اندازه‌گیری رطوبت خاک ناحیه ریشه

صفحه 235-251

شادمان ویسی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید حمزه


13. تاثیر غنی‌سازی و تلقیح میکروبی بر بهبود خصوصیات کیفی ویناس چغندر قند برای استفاده در اراضی کشاورزی

صفحه 253-268

اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد


14. بازشناخت الگوی پراکنش کلاس‌های خاک در یک زمین‌نمای نیمه‌خشک در ایران باختری با کاربرد نگرش دانش‌بنیاد فازی

صفحه 269-283

پرویز شکاری؛ جواد یلوه


15. تأثیر جهت شخم بر نگهداشت آب و عملکرد دانه گندم در کشتزار دیم در منطقه نیمه‌خشک در غرب زنجان

صفحه 285-299

علیرضا واعظی؛ لیدا پیری


16. بهینه سازی مصرف آب بخش کشاورزی با استفاده از نتایج یک مدل شبیه سازی رشد گیاه (مطالعه موردی: ماهیدشت- کوزران استان کرمانشاه)

صفحه 301-315

علی بافکار؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ سعید برومندنسب


17. برآورد ضرایب انتشار طولی رسوبات معلق درون محیط‌های متخلخل درشت‌دانه

صفحه 317-332

جعفر چابک پور؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد صدقی اصل


18. بررسی پاسخ هیدرولوژیکی جریان رودخانه به تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد دز)

صفحه 333-348

رویا سادات موسوی؛ صفر معروفی


19. بررسی تاثیر پیگیبک لاین برآبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی

صفحه 349-363

سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


20. حل عددی توزیع عرضی رسوب معلق در قوس رودخانه‌ها

صفحه 365-373

حسین شریفان؛ عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده؛ هرمز شیار بهادری


21. ارزیابی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از آمار مکانی (منطقه مورد مطالعه: دشت لاغر)

صفحه 375-382

چنگیز سعدی پور؛ محسن رودپیما؛ علیداد کرمی؛ ناصر دواتگر؛ سیده مریم صلاح الدین