نویسنده = برومندنسب، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تعیین معیارهای ارزیابی آبیاری بارانی با استفاده از شاخص‌های بدون بعد عمق نفوذ آب در خاک

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 271-283

رضا لاله زاری؛ فریده انصاری؛ سعید برومندنسب؛ مظاهر امینی