نویسنده = آخوندعلی، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت‌کارلو زنجیر‌مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 1-26

محسن پوررضا بیلندی؛ علی محمد آخوندعلی؛ بیژن قهرمان؛ عبدالرسول تلوری