نویسنده = بزرگ حداد، امید
تعداد مقالات: 2
2. رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد مدل‌های AOGCM در شبیه‌سازی رواناب

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 95-110

پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ‌حداد