نویسنده = بزرگمهر، رضا
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی پایداری کانال‌های آبرفتی با استفاده از مدل ریاضی GSTARS4.0

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 79-94

رضا میر؛ رضا بزرگمهر؛ غلامرضا عزیزیان؛ غلامحسین اکبری


2. تحلیل کانال‌های آبرفتی پایدار با استفاده از روش‌های تجربی و تحلیلی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 269-279

رضا میر؛ غلامرضا عزیزیان؛ رضا بزرگمهر