نویسنده = پیرمرادیان، نادر
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر زهکشی سطحی میان فصل بر مشخصات ترک های ایجاد شده در خاک سطحی مزارع شالیزاری

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 259-270

نادر پیرمرادیان؛ نسرین دهقانی؛ ولی الله کریمی؛ مریم نوابیان


2. ارزیابی دقت برخی از روش‌های زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی سرعت نفوذ نهایی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 221-229

عباس یکزبان؛ محمود شعبانپور؛ ناصر دواتگر؛ نادر پیرمرادیان