نویسنده = امرایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر نسبت دبی و زاویه اتصال بر الگوی جریان در کانال‌های متقاطع مستطیلی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 93-114

سعید گوهری؛ محمد امرایی؛ علی فلک دین