نویسنده = رئوف، مجید
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی هیجده مدل تبخیر و تعرق مرجع در شرایط آب و هوایی دشت اردبیل

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 227-241

10.22069/jwsc.2017.13174.2784

مجید رئوف؛ جوانشیر عزیزی مبصر


2. شبیه‌سازی هیدروگراف سیلاب رودخانه حوضه آتشگاه استان اردبیل با بهره‌گیری از الگوی بارش بهینه

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 63-80

سجاد میرزایی؛ مجید رئوف؛ علی رسول زاده؛ ساناز پور اسکندر