نویسنده = اسمعلی عوری، اباذر
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش‌های ترسیمی و فیلتر‌های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه‌های استان اردبیل

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 95-113

10.22069/jwsc.2019.10737.2514

سونیا مهری؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی


2. تعیین آستانه‌ی توپوگرافی و تاثیر ویژگی‌های خاکی بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-24

10.22069/jwfst.2016.3184

حسین شهاب؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ اباذر اسمعلی؛ مجید محمود آبادی