نویسنده = آستارایی، علیرضا
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 63-78

10.22069/jwsc.2018.14524.2934

زهره فرزانگان؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ امیر لکزیان


2. بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص‌های پایداری ساختمان خاک

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 253-265

10.22069/jwfst.2017.10568.2499

نوازاله مرادی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ بیژن قهرمان


3. مقایسه مدل‌های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 159-174

فتح اله مدرومی؛ حجت امامی؛ رضا خراسانی؛ علیرضا آستارایی


4. مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 173-190

فتح اله مدرومی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارائی؛ رضا خراسانی