نویسنده = اصغری، شکراله
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تغییر کاربری اراضی بر شاخص های کیفیت خاک در شرق استان اردبیل

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-19

شکراله اصغری؛ سعیده هاشمیان صوفیان؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ مهدی محب الدینی