نویسنده = ابراهیمی، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات زمانی آلودگی فسفر در طول رودخانه سیاهرود استان گیلان

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 43-59

10.22069/jwsc.2018.13864.2858

وحید لطیفی؛ حسین اسدی؛ عیسی ابراهیمی؛ علی موسوی