نویسنده = خاشعی سیوکی، عباس
تعداد مقالات: 4
2. بررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 243-258

10.22069/jwsc.2017.12860.2755

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ پریسان طاهریان؛ زهرا زراعتکار


4. پیش‌بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM)

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 293-304

محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ صادق صادقی طبس