نویسنده = اسدی، محمد اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدیریت‏های مختلف خاک‏ ورزی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوف ه‏ای

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 151-170

10.22069/jwfst.2016.3191

محمد اسماعیل اسدی؛ محمد تقی فیض بخش؛ محمد حسین رزاقی