نویسنده = اژدری، خلیل
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر آبشکن T شکل نامتقارن در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 295-301

10.22069/jwfst.2017.9516.2371

خلیل اژدری؛ صمد امامقلی زاده؛ حوریه رضائی


2. ارزیابی مدلHydrus-2D در شبیه سازی آب زهکشی و آبشویی فسفر با روشهای مختلف کود آبیاری در مزرعه پیاز

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 115-133

خلیل اژدری؛ هادی قربانی؛ آتنا رنجبریان