نویسنده = پهلوان راد، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد روش درختان تصمیم‌گیری تصادفی در پیش‌بینی کلاس‌های خاک در اراضی با پستی و بلندی کم ( مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 67-84

10.22069/jwfst.2017.12396.2700

خلیل اله میرک زهی؛ علی شهریاری؛ محمدرضا پهلوان راد؛ ابوالفضل بامری


2. پهنه‌بندی رقومی واحدهای خاک با استفاده از مدل درختان تصمیم‌گیری تصادفی در استان گلستان

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 73-93

محمدرضا پهلوان راد؛ فرهاد خرمالی؛ نورایر تومانیان؛ فرشاد کیانی؛ بایرام کمکی