نویسنده = حمزه‌ئی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کوتاه مدت استفاده از کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 71-89

10.22069/jwsc.2020.16986.3238

لادن حیدری؛ حسین بیات؛ جواد حمزه‌ئی