نویسنده = داداش‌زاده، سیما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بسترهای مختلف فیلترهای شنی تحت فشار بر کیفیت آب تصفیه خانه‌ معلم کلا ساری

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 225-238

10.22069/jwsc.2020.16917.3228

سیما داداش‌زاده؛ مجتبی خوش روش؛ محمد غلامی