نویسنده = زین‌الدین، سیده محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمارهای تلفیقی پساب تصفیه شده شهری بر آبیاری گیاه کینوا

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 181-195

10.22069/jwsc.2020.16668.3196

صابر جمالی؛ سیده محبوبه زین‌الدین؛ مهدی کلاهی