نویسنده = رستمی خلج، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت سرخس با ترکیب روش‌های هوش مصنوعی و زمین‌آمار

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 207-222

10.22069/jwsc.2019.16020.3123

فرشته علیمرزایی؛ مریم آذرخشی؛ آرش ملکیان؛ محمد رستمی خلج