نویسنده = آزاد، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر وزن‌دهی مناسب داده‌های منحنی رطوبتی خاک در تجزیه‌های حداقل مربعات

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 95-112

10.22069/jwsc.2019.16773.3210

امیررضا شیخ‌بگلو؛ حبیب خداوردیلو؛ کامران زینال زاده؛ حسین خیرفام؛ نسرین آزاد