نویسنده = امامقلی زاده، صمد
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد روش‌ برنامه‌ریزی بیان ژن در تعیین ضریب هوادهی دریچه تخلیه‌کننده تحتانی سدها

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 279-286

10.22069/jwfst.2017.10446.2487

صمد امامقلی زاده؛ راضیه کریمی دمنه


2. مطالعه آزمایشگاهی اثر آبشکن T شکل نامتقارن در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 295-301

10.22069/jwfst.2017.9516.2371

خلیل اژدری؛ صمد امامقلی زاده؛ حوریه رضائی


3. تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های شمال حوضه رودخانه دز با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 39-55

حسن ترابی پوده؛ صمد امامقلی زاده


4. بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری جویچه‌ای و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 271-285

داریوش حسنوند؛ امیرحمزه حقی آبی؛ صمد امامقلی زاده