نویسنده = حشمتی جنت مقام، عباس
تعداد مقالات: 2
1. حذف رنگدانه متیلن‌بلو از محلول‌های آبی توسط کامپوزیت بتا سیکلودکسترین/ اکسیدروی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 109-125

10.22069/jwsc.2019.15762.3094

حسین علی فغانی؛ عباس حشمتی جنت مقام


2. بررسی حذف رنگدانه فنل رد با استفاده از نانوجاذب مگنتیت از محلول آبی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 105-121

10.22069/jwsc.2019.15351.3057

حسین علی فغانی؛ عباس حشمتی جنت مقام