نویسنده = احمدیان، احمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر کاربرد شوک الکتریکی و هیدروپرایمینگ بذر بر افزایش بهره‌وری آب گندم تحت سطوح مختلف شوری

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 127-144

10.22069/jwsc.2020.15237.3042

احمد احمدیان؛ سعید مهرجو؛ امیر سالاری