نویسنده = احمدالی، خالد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص های بارش استاندارد شده و بارش-تبخیر-تعرق استاندارد شده در تشخیص ترسالی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 207-221

10.22069/jwsc.2019.15175.3036

نازگل حسینی پژوه؛ خالد احمدالی؛ علیرضا شکوهی