نویسنده = خاندوزی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر پوشش لاشه سنگ، منسوجات گیاهی و چمن کاری در کاهش رسوب دهی جوی کناری جاده های جنگلی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 255-267

10.22069/jwsc.2019.15142.3031

آیدین پارساخو؛ رسول خاندوزی؛ واحد بردی شیخ؛ علی اکبرمحمد علی پور ملکشاه